CÁCH TÍNH HƯỚNG NHÀ THEO TUỔI TỨ TRẠCH

đăng ký nhận bảng giá

Đăng ký nhận bảng giá

CÁCH TÍNH HƯỚNG NHÀ THEO TUỔI TỨ TRẠCH

Trong phong thuỷ, người ta quan niệm "Trạch mệnh phải tương phối". Trạch ở đây là đất, mệnh là người, trạch mệnh tương phối nghĩa là đất và người phải hoà hợp với nhau, không xung khắc.
Trong trạch có hai loại là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch. Người cũng gồm hai nhóm là Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh. Quan niệm phong thuỷ cho rằng, người Đông tứ mệnh thích hợp ở khu đất Đông tứ trạch và ngược lại, người Tây tứ mệnh thì thích hợp ở khu đất Tây tứ trạch. Mệnh của người phụ thuộc vào tuổi, trạch của đất phụ thuộc vào hướng.
Các hướng thuộc tuổi tây tứ trạch : Chính tây, tây bắc ,tây nam, đông bắc.
Các hướng thuộc tuổi đông tứ trạch: Chính đông, đông nam, nam, bắc.
 

CÁCH TÍNH CUNG PHI BÁT TRẠCH DỰA VÀO NĂM SINH

BẢNG BÁT TRẠCH:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NHẤT

NHỊ

TAM

TỨ

NGŨ

LỤC

THẤT

BÁT

CỬU

KHẢM

KHÔN

CHẤN

TỐN

TRUNG

CÀN

ĐOÀI

CẤN

LY

NAM: CỘNG TỔNG CÁC SỐ CỦA NĂM SINH LẠI RA TỔNG LẤY 11 – TỔNG

NỮ: CỘNG TẤT CẢ CÁC SỐ LẠI LẤY  TỔNG +4  

ĐÔNG TỨ TRẠCH: KHẢM LÝ CHẤN TỐN

TÂY TỨ TRẠCH: CÀN KHÔN CẤN ĐOÀI

RIÊNG TRUNG THÌ NAM TÍNH CUNG KHÔN, NỮ TÍNH CUNG CẤN

VÍ DỤ NĂM 1980 CÁCH TÍNH NHƯ SAU : 1+9+8+0=18=1+8=9 <10 VẬY

NAM: 11-9=2 CUNG KHÔN

NỮ 10 + 4= 14 , 1+4=5 RƠI VÀO NGŨ MÀ LÀ NỮ THÌ LÀ CẤN

Cách này tính nhanh nhưng phải nhớ 2 giai đoạn trước và sau 2000 nên dễ nhầm lẫn. Cách tính sau đúng cho bất kỳ năm nào là. Tổng 4 số năm sinh = x <10. Nam lấy 11-x, còn Nữ lấy x+ 4. Nếu KQ ra 5 thì Nam quy về Khôn, nữ quy về cung Cấn. Vd: 2014=>2+0+1+4= 7. Nếu là Nam: 11-7=4=> Tốn. Nếu là nữ thì: 7+4=11=> 1+1= 2=> Khôn. Áp dụng đúng cho cả các năm trước và sau năm 2000.

Trường hợp nếu bằng 10 thì lấy 11 - 10= 1, là Nhứt Khảm đó

Các cung thuộc tây tứ trạch: Càn ,Khôn, Cấn ,Đoài

Các cung thuộc đông tứ trạch: Khảm ,ly, Chấn, Tốn

Tóm lại, dựa vào năm sinh của mỗi người nam hoặc nữ ta dễ dàng tính ra trạch tuổi của mỗi người , từ đó chọn ra hướng nhà ,chung cư thích hợp.

Tham khảo: Tư vấn phong thủy 

 
Hotline: 0961.807.027 huuhoangminhbds@gmail.com

0961.807.027